• Jsme schopni převzít plnou zodpovědnost za fungování Vaší firemní sítě a všech koncových stanic ať běží na Windows nebo MacOS.

lfgůlkgkfdslůgkfůldkgůlfdkgůlfdkgůlkfdgůlkfdgkfdsůgkfůlkfdůlgk


  • Jsme schopni převzít plnou zodpovědnost za fungování Vaší firemní sítě a všech koncových stanic ať běží na Windows nebo MacOS.
  • Nabízíme důvěru a spolehlivost. Veškerá hesla a důvěrné data uchováváme v šifrované podobě
  • Nabízíme ucelený balíčky služeb od poradenství, školení a kompletní správy IT zázemí
  • Díky vzdálené správě jsme schopni snížit reakční dobu na minimum.